json_encode($result);}else echo $result;}} ?> Hoạt động Đoàn - Đội
Wednesday, 26/06/2019 - 10:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Trung